facebook groups   google play

Tecahül-i Ârif (Bilmezlikten Gelme) Nedir?

Bilinen bir gerçeği ve durumu, anlam inceliği yaratmak ya da nükte yapmak amacıyla bilmiyormuş gibi görünerek yapılan söz sanatına denir. Arif, bilen bilgi sahibi; tecahül ise bilmezlikten gelme anlamına gelir. 
UYARI: Tecâhül-i ârifin olduğu yerde çoğunlukla istifhâm (soru sorma) da bulunur. 

Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım 
Kurbanın olam var mı bunda benim günâhım 


UYARI: Tecâhül-i ârifte sorular vardır fakat bu sorulara cevap beklenilmez. Bu sorular sözde soru özelliği vardır. 

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? 
Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? 

Saçlarındaki beyazlığın ve yüzündeki çizgilerin sebebini biliyor fakat bunu soru yoluyla dile getiriyor. 

Örnekler: 
➤ O çay ağır akar yorgun mu bilmem 
     Mehtâbı hasta mı, solgun mu bilmem 

➤ Hâr-ı hicrin bağrımı deldi bana rahm etmedin 
    Sen aceb hurma mısın sengîn-dil ü şîrîn- beden 

➤ Zülf-i dilber gibi ey Zâti perişansın yine 
    Cevri bî-had yoksa bir yâr-ı perî-şânın mı var? 

➤Melek misin yâ perîsin yâ rȗh-ı kuds aceb 
   Bu hüsn ile bu melâhat beşerde buluna mı? 

➤Öyle ser-mestem ki idrâk itmezem dünyâ nedür 
    Ben kimem sâkî olan kimdir mey ü sahbâ nedür


Hazırlayan: Ömer Genceli


İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
 Türkçe ve Edebiyat yönetimi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar