Tiyatro Terimleri ve Oyun Karakterleri

Tiyatro terimleri, AYT vb. sınavların vazgeçilmezlerinden olduğu için hepsini sizler için bir araya toplamayı düşündük ve toplu bir dosya hâlinde de indirmenizi sağlayacak bir ortam oluşturduk. İyi çalışmalar dileriz. 

➤ Adaptasyon: Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli isimlerle yaşama uydurma yoluyla çevirme, uyarlama. 
➤ Aktör: Erkek tiyatro sanatçısıdır. 
➤ Aktrist: Kadın tiyatro sanatçısına denir.  
➤ Antik Tiyatro: Eski Yunan-Latin tiyatrosuna verilen isimdir. 
➤ Bale: Çeşitli dans ve ritmik hareketlerle anlatılan müzikli, sözsüz gösteri türüdür. 
➤ Dekor: Tiyatroda sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın genel adıdır. 
 Diyalog: İki kişi arasındaki karşılıklı konuşmadır. Aynı zamanda konuşmaya dayanılarak yazılmış eserdir. 
➤ Doğaçlama: Oyuncunun, konuya bağlı fakat metne bağlı kalmadan, içinden geldiği gibi konuşması ve davranması. 
➤ Dramatize etmek: Bir olayı, duygu ve düşünceyi canlandırarak anlatmaktır. Bir edebi eseri radyo, televizyon veya sahne oyunu haline getirmektir. 
➤ Dublaj: Tiyatroda yahut sinemada oyuncunun rolüne hazır olmasıdır. Yabancı dil ile yazılmış bir eserin yerli dile çevrilmesi, oynanmasına da denir.  
➤ Dublör: Tiyatro ve sinemada yedek rol oyuncusu. 
➤ Entrik Unsur: Olayların seyircide, okuyucuda merak uyandıracak biçimde birbirine karışmasıdır. 
➤ Epizot: Trajedinin öğelerini oluşturan diyalog bölümlerinden her birine denir. 
➤ Fars: Toplumsal aksaklıklara yer veren kaba ve ahlaklı halk komedisi. 
➤ Fasıl: Karagöz ve orta oyununda asıl olayın geçtiği bölüm. Tiyatroda perde karşılığı kullanılır. 
➤ Feeri: Doğaüstü olayları muhteşem olaylar arasında gösteren cinlerin, perilerin rol aldığı tiyatro eseri. 
➤ Figüran: Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan konuşmayan ya da birkaç sözcük söyleyen şahıslar, kişiler. 
➤ Fuaye: Tiyatro salonlarında perde aralarında oyuncuların ve seyircilerin dinlenmesi için ayrılan yer. 
➤ Jest: Tiyatro sahnesinde sanatçıların el, kol vb. beden hareketlerine denir. 
➤ Kabare: Güncel konuları iğneleyici, taşlayıcı bir biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro. 
➤ Kafes: Orta oyununda kadınların yer aldığı alandır.
➤ Kanto: Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteridir. 
➤ Kondüit: Tiyatro oyunlarında, rol sırası gelenlere sahneye çıkmalarını hatırlatan kişi. 
➤ Koro: Eski Yunan tiyatrosunda veya günümüz sahne oyunlarında gerektiği zaman hayvanların, ağaçların ya da başka varlıkların yerine sembol olarak kullanılan kadınlı erkekli şarkıcı grubu. 
➤ Kostüm: Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı. 
➤ Kulis: Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım, sahne arkası. 
➤ Kurgu: Bir eserin, dil, biçim ve içerik olarak farklı ya da aynı cinsten parçalarını bir araya getirme.  
➤ Melodram: Modern tiyatroda korkunç, acıklı, olağanüstü konular etrafında yazılan gerilimli sahneler içeren duygusal oyun. 
➤ Mevki: Orta oyununda, erkeklerin yer aldığı alandır. 
➤ Mimik: Bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması. 
➤ Mizansen: Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip yorumlanması. 
➤ Monolog: Tek kişinin konuşması. Tek kişilik taklitli bir komedyen türü. 
➤ Muhavere: Konuşma, tiyatro, hikâye, roman, fabl, röportaj vb. türlerde kahramanların konuşmaları. 
➤ Opera: Müzik eşliğinde söylenen şarkılı oyunlardır. 
➤ Operet: Eğlenceli konular üzerine yazılıp bestelenmiş tiyatro eseridir.
➤ Palanga: Orta oyununda, oyunun oynandığı alandır.
➤ Pandomim: Romalılarca ortaya atılan jest ve mimiklerle sergilenen sözsüz oyun.
➤ Perde: Tiyatro eserinin bölümlerinin her biridir. 
➤ Reji: Oyunları sahneye koyma ve yönetme işine denir. 
➤ Rejisör: Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen sanatçı, yönetmen. 
➤ Replik: Sahne oyunlarında konuşanların birbirlerine söyledikleri sözlerin her birisi. 
➤ Revü: Tiyatroda, eserden önce gösterilen müzikli ve danslı oyundur. 
➤ Rol: Sahne sanatlarında oyuncuların gerçek kişileri sahnede canlandırması. 
➤ Sahne: 1. Eserin oynandığı yer. 2. Perdelerin içinde kişilerin oyuna girip çıkmalarıyla oluşan küçük bölümler. 
➤ Senaryo: Tiyatro eserlerinin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin. 
➤ Skeç: Genellikle bir nükteyle son bulan, az kişili ve yalın şakacı bir içeriği barındıran kısa kısa oyunlardır. 
➤ Suflör: Tiyatroda, kuliste bulunarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı. 
➤ Temaşa: Tiyatro, oyun, temsil, piyes. 
➤ Tirat: Oyuncunun adeta bir hatip gibi yaptığı uzun, coşkulu, kesintisiz konuşma. 
➤ Tuluat: Yazılı metne dayanmayan, hazırlıksız olarak sahnede akla gelen sözlerle oynanan oyun. 
➤ Vodvil: Bir çeşit komedi, türkülü tiyatro.

Karagöz Oyunu Karakterleri:
➤ Karagöz: Oyunun ana karakterlerindendir. Okumamış, sürekli yanlış anlamaya yönelen bir karakterdir. Dobra, patavatsız bir kişiliğe sahiptir.
➤ Hacivat: Yarı aydın kimseleri temsil eder. Karakteri nerede durması, nerede konuşması gerektiği hakkında bilgi sahibidir. Karagöz üstünden para kazanır.
➤ Çelebi: İstanbul ağzı ile konuşur. Oyunlara göre karakter kazanır. Kimi zaman bir mirasyedi kimi zaman da zengin bir beyefendidir.
➤ Zenne: Karagöz oyunlarındaki kadın karakterlerdir.
➤ Beberuhi: Yaşı büyük, aklı küçük bir tiptir. 
➤ Tuzsuz Deli Bekir: Olaylar karıştığında kaba kuvvet kullanan, sarhoş ve anne, baba, kız kardeşini doğramasıyla övünen bir tiptir.
➤ Matiz: Oyundaki sarhoş karakterlerdir. (Bekri Mustafa vs.)
➤ Tiryaki: Afyon yutup vakit öldürmekle uğraşan bir karakterdir.

Orta Oyunu Karakterleri:
➤ Pişekar: Oyunu hem oynar hem de yönetir. Sırtında cüppe, başında serpuş, ayağında sarı renkte bir pabuç bulunur. Elindeki şakşakla sesler çıkarır. Oyuncuları yönlendirir.
➤ Kavuklu: Sırtına kumaş cüppe, başına dilimli bir kavuk giyer. Kurnaz, neşeli bir halk tipidir. Bütün oyuncularla ilişkisi vardır. Cahil görünür ve her şeyi anlamazlıktan gelir. 

Geriye kalan karakterler, Karagöz ile aynıdır. 


PDF açılış hızı, internet hızınızla doğru orantılıdır. 
Tanımlar TDK'den alıntıdır. 
İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. T
ürkçe ve Edebiyat yönetimi.
Daha yeni Daha eski