Beş Hececiler - PDF


BEŞ HECECİLER

 • Şiire 1. Dünya Savaşı ve mütareke, Millî Mücadele yıllarında başlayan bu grup aruzu bırakıp heceye geçmişlerdir ve bu nedenle “Beş Hececiler” olarak anılmaktadırlar.
 • Memleket edebiyatı söz konusudur.
  • Kahramanlık, yiğitlik gibi konuları işlemişlerdir.
  • Hecenin 11 ve 14’lü kalıplarını tercih ettiler.
  • Millî meseleler, Anadolu kültürü ve sevgisi, Kurtuluş Savaşı gibi konular da vardır.
 • Heceyle yazsalar da serbest müstezat ve yeni biçimleri de denediler.
  • Dörtlük kullansalar da yeni nazım birimleri olarak üç, dört, beş, altı, yedi dizeli bentler de kullandılar.
  • Mısra düzenleri düzyazıyı andırır.
 • İstanbul Türkçesi, sade bir anlatım kullanıldı.
 • Didaktik nitelik taşıyan şiirler söz konusudur.
 • Romantik bir milliyetçilik anlayışları vardır.

TEMSİLCİLERİ

 

Faruk Nafiz Çamlıbel 

Orhan Seyfi Orhon

Halit Fahri Ozansoy

Enis Behiç Koryürek

Yusuf Ziya Ortaç

KOD: FOHEY


1. Faruk Nafiz Çamlıbel

 • Beş Hececiler arasında memleketçi edebiyatın en önemli temsilcisidir.
  • Diğer şairlere göre daha gençtir.
 • Halk edebiyatı geleneği ile folklor unsurunu şiirine konu edinmiştir.
 • Şiire aruzla başlamış, sonrasında da heceye yönelmiştir.
 • Anadolu, aşk, tabiat, kahramanlık, ihtiras, geçmişe saygı gibi konuları işlemiştir.
  • Bireysellik ön plandadır.
  • Şiirinde toplumsal sorunlar pek yer almaz.
 • Kuralsız nazım şekillerini de denemiştir.
 • Sanat şiiri sayesinde memleket edebiyatının sembolü olmuştur.
  • Bu şiir, memleketçi şiirin ilk bilinçli bildirisidir.
 • Han Duvarları şiiri ise Anadolu’ya yönelişi ele alır.
  • Kayseri’ye giderken yazmıştır.
 • Behçet Kemal Çağlar ile “Onuncu Yıl Marşı’nı yazdı.
Eserleri:
 • Şiir: Han Duvarları, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Şarkın Sultanları, Bir Ömür Böyle Geçti, Tatlı, Sert
 • Tiyatro: Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, İlk Göz Ağrısı, Yayla Kartalı
 • Roman: Yıldız Yağmuru

2. Orhan Seyfi Orhon

 • Edebiyat öğretmeni olan Orhon, şiire aruzla başlamış ve heceyle devam etmiştir.
 • Divan edebiyatı nazım biçimiyle hece ölçüsünü birleştirmeye çalışmıştır.
 • Millî konularla bireysel unsurları birleştirmiştir.
 • Aşk gibi konulara daha fazla yönelmiş ve Yusuf Ziya ile beraber “kadın şairi” olarak anılmıştır.
  • Şiirlerinde oyun ve fantezi hakimdir.
 • Hıyaban, Papağan, Akbaba gibi edebiyat dergilerini çıkarmıştır.
Eserleri:
 • Şiir: Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Gönülden Sesler
 • Roman: Çocuk Adam
 • Makale: Dün-Bugün-Yarın
 • Fıkra: Kulaktan Kulağa
 • Hikâye: Düğün Gecesi, Asri Kerem

3. Halit Fahri Ozansoy

 • İlk yıllarında “Nayiler” anlayışının etkisindedir.
 • Fecriati ve Millî edebiyat akımından etkilenmiştir.
 • Karamsarlık ve hüzün şiirlerinde ön plandadır.
 • Baykuş adlı tiyatrosu aruzla yazılmıştır.
 • Aruza Veda adlı şiiriyle de heceye geçtiğini dile getirmiştir.
 • Karamsarlık ve hüzün şiirlerinde temadır.
 • Türk mitolojisini ve masal kavramlarını ele almıştır.

Eserleri:
 • Şiir: Cenk Duyguları, Rüya, Paravan, Sulara Dalan Gözler, Balkonda Saatler
 • Tiyatro: Baykuş, Nedim, Hayalet
 • Roman: Sulara Giden Köprü
 • Hatıra: Edebiyatçılar Geçiyor

4. Enis Behiç Koryürek

 • Ziya Gökalp ile tanışmadan evvel aruzla yazan şair, sonrasında Millî edebiyat zevkiyle heceye yönelmiştir.
 • Türk denizcilerini destanlaştıran şair olarak “Gemiciler” şiirini yazmıştır.
 • Son dönemlerinde mistisizm ile ilgilenmiştir.
Eserleri:
 • Şiir: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman

5. Yusuf Ziya Ortaç

 • Şiire diğer şairlerde olduğu gibi aruzla başlamış ve Ziya Gökalp ile Faruk Nafiz etkisiyle heceye geçmiştir.
 • Aşk, sevgi, deniz gibi konuları işlemiştir.
 • Akbaba adlı mizah dergisinde “yergi” yeteneğini göstermiştir.
  • Mizah içeren şiirlerini Çimdik adıyla yayımladı.
 • Kuş Cıvıltıları adlı eseri, çocuklara yönelik şiirleri içermektedir.
 • Binnaz adlı piyesi, heceyle ve manzum olarak yazıldı.
Eserleri:
 • Şiir: Kuş Cıvıltıları, Akından Akına, Cenk Ufukları, Âşıklar Yolu, Bir Rüzgâr Esti
 • Roman: Şeker Osman, Kürkçü Dükkanı, Göç, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
 • Tiyatro: Binnaz, Kördüğüm, Şüphe, Nikahta Keramet
 • Hatıra: Portreler, Bizim Yokuş
 • Fıkra: Beşik
 • Gezi: Göz Ucuyla Avrupa
 
Hazırlayan: Melih ÖZDAMAR
İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
 Türkçe ve Edebiyat yönetimi.
Daha yeni Daha eski