Hisar Grubu - PDF

Hisar Grubu

 • Bu topluluk ilk olarak Çınaraltı, sonrasında da Hisar dergisi etrafında toplanmıştır.
 • Ortaya çıkış sebebi, Garip akımına tepkidir.
  • Esasen sadece Garip akımına değil; İkinci Yeni ve toplumcu gerçekçilere de tepki göstermişlerdir.
  • Memleket edebiyatıyla benzer niteliklere sahiptir.
  • Bu akımdaki şairlerin hepsi farklı siyasi görüşlere sahiptir.
  • Bu nedenle edebî ürünlerde siyasi ve ideolojik unsurlar yer almadı.
 • Gelenekleri reddetmeyen, bunun yanında modern unsurları da kullanan bir tarzları vardır.
  • Geleneksel edebiyat ile bağını kesmeyen yenilikçi şiir anlayışına sahiptirler.
  • Tutucu bir tavırları yoktur.
  • Genel olarak geleneksel nazım şekillerini tercih ettiler.
  • Aruz ve hecenin yanında serbest ölçüyü de kullandılar.
 • Hisar grubu ortaya çıktıktan 17 yıl sonra “Radyoda Hisar Saati” programıyla sanat görüşleri açıklanmıştır.
İlgili görüşler şunlardır:
 1. Sanatçının dili, yaşayan Türkçe olmalıdır.
 2. Sanatçı bağımsız olmalıdır.
 3. Sanat millî olmalıdır. (Körü körüne Batı taklitçiliği yapılmamalıdır.
 4. Sanatta yenilik esastır. (Yeninin mutlaka eskiye dayanması gerektiğini ve gücünü geçmişten alması gerektiğini savunurlar.)

1. Mehmet Çınarlı

 • Hisar dergisinin kurucularındandır.
 • Hece ve aruzla yazmayı tercih etmiştir.
 • Millî kültürü önemseyen bir yapısı vardır.
 • Öz Türkçeciliğe ve sanatta propagandaya karşı çıkmıştır.
 • Sanatçı Dostlarım (anı), Sonbahar Duyguları, Yeni Bir Dünya Kurmuşum, Zaman Perdesi yapıtlarıyla ödül aldı.
Eserleri:
Şiir: Bir Yeni Dünya Kurmuşum, Zaman Perdesi, Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Güzelliklere Doymam
Deneme-Anı: Sanatçı Dostlarım, Halkımız ve Sanatımız, Aynı Yolda, Hatıraların Işığında, Söylemek Yaraşır


2. Yavuz Bülent Bakiler

 • Anadolu coğrafyasını ele almayı tercih etmiştir.
  • Türk insanını, samimiyetiyle ve sevinciyle işlemiştir.
 • Hamasi tarzda şiirleriyle bilinir.
  • Bu tavrı, Enis Behiç Koryürek’i andırır.
 • Sözün Doğrusu adında Türkçeye yönelik bir TV programı hazırlamıştır.
Eserleri:
Şiir: Yalnızlık, Duvak, Harman
Gezi: Türkistan Türkistan, Üsküp’ten Kosova’ya, Leyleğin Kanadında
Antoloji: Sivas’a Şiir, Şiirimizde Ana
İnceleme-Deneme: Sözün Doğrusu
Biyografi: Âşık Veysel, M. Akif Ersoy


3. İlhan Geçer

 • İlk şiirlerinde halk şiiri tarzı olduğu için uzun bir süre hece ölçüsünü tercih ettikten sonra serbest ölçüye geçiş yaptı.
 • Lirizm, şiirlerinde hâkimdir.
  • Ayrılık, aşk, yalnızlık gibi temaları işlemiştir.
  • Bireysel konular ağır basar.
  • Bazı şiirlerinde toplumsal içerikler de yer almaktadır.
 • Özlediğim Şehir, Mavi İkindiler, Yunus’a Selam şiirleriyle ödül almıştır.
Eserleri:
Şiir: Büyüyen Eller, Belki, Bir Bulut Geçti, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste
Biyografi: Cahit Sıtkı Tarancı, Ömer Bedrettin Uşaklı
Antoloji: Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri


Diğer Temsilciler:
 1. Yahya Akengin
 2. Gültekin Samanoğlu
 3. Nüzhet Erman
 4. Fevzi Halıcı
 5. Bekir Sıtkı Erdoğan
 6. Ayhan Hünalp
 7. Mustafa Necati Karaer
 8. Munis Faik Ozansoy

Hazırlayan: Melih Özdamar

İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
 Türkçe ve Edebiyat yönetimi.
Daha yeni Daha eski