facebook groups   google play

Tenasüp (Uygunluk) Sanatı Nedir?

Anlamca aralarında ilgi olan iki ya da ikiden fazla kelimeyi bir dizede veya cümlede kullanma sanatıdır. Divan edebiyatında şairler tarafından sıkça kullanılan bir edebi sanattır. Nasip kelimesinden türetilmiştir. 

Birbiriyle alakalı olabilecek, birbirini çağrıştıracak sözcükler beraber kullanılır. 

ÖRNEKLER
Çalınsın saz keman, santur, kanun hoş makam ile 
Okunsun şarkılar, dilbesteler, mahurdan sadâlarla 

Bir şâhda iki gonce-i gül 
Birbirlerine olurdu bülbül 

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip 
Kılma derman, kim helakim zehr-i dermanındadır. 

Bir elinde gül bir elinde câm geldin sâkiya 
Kangısın alsam gülü yâhȗd ki câm yâ seni 

Kapında âhıma yer yok aceb hikâyetdir 
Bahâr u mevsim-i güldür sabâ çemende garîb 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Yiğit kendini övende 
Oklar menzili dövende 
Kılıç kalkana degende 
Kalkan gümbürlenir

Hazırlayan: Ömer Genceli
İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
 Türkçe ve Edebiyat yönetimi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar