Sınavlarda En Çok Çıkan Kelimeler | PDF

Son zamanlarda Türkçe adına ÖSYM, oldukça zorlayıcı hamlelerle öğrencileri sınamaya başladı. Bu sınavlarda en zorluk yaratan kısım ise farklı kelimelerin soruluyor oluşu. Bu nedenle sınav sorularında çokça çıkmış ifadeleri sizler için bir araya getirdik. Kelimeleri inceleyebilir, bu kelimelerin ne anlama geldiğini araştırabilirsiniz.

Adaptasyon

Uyarlama

Adapte

Uyarlanmış

Ağdalı

Anlaşılması güç, karmaşık

Ahenk

Uyum, düzen

Akıcılık

Sürükleyici olma, okuyanı sıkmama

Aktüel

Güncel, edimsel

Alafranga

Batı tarzında, Türk geleneklerine uygun olmayan

Alaturka

Türk geleneklerine uygun

Anaç

Şefkatli, anne gibi

Anane

Gelenek, görenek

Anlatı

Hikâye etme

Bağdaşmak

Uyuşmak

Bağlam

Anlam

Banal

Bayağı, sıradan

Basmakalıp

Özgünlüğü olmayan, klişe

Betik, bitik

Kitap, mektup

Biçem

Üslup, tarz, anlatım biçimi

Burjuva

İmtiyazlı, seçkin, soylu

Çağdaş

Aynı çağda yaşayan, uygar

Çağrışım

Hatırlatma

Çeşni

Çeşit, tat, hoşa giden özellikler

Dejenere

Soysuz, yozlaşmış, aslını koruyamamış

Devinim

Hareket, eylem, geçiş

Diksiyon

Duru, kurallara uygun güzel konuşma

Dikte etmek

Bir düşünceyi zorla kabul ettirmek

Dimağ

Bilinç, zihin

Dingin

Durgun, hareketsiz, sakin

Dinleti

Bir topluluğa bir şeyler anlatmak, konser

Diyalog

Karşılıklı konuşma

Doğaçlama

İrticalen, metne bağlı kalmadan içinden geldiği gibi konuşma

Doğallık

Yapmacıksız, gösterişsiz

Dramatik

Acıklı

Duyarlılık

Hassasiyet

Edimsel

Gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı

Eğreti

Geçici, sınırlı

Empoze

Zorla kabul ettirmek

Erek

Amaç, maksat

Etik

Ahlaki, ahlakla ilgili

Fantastik

Gerçekte var olmayan, hayalî

Fantezi

Sonsuz hayal

Fenomen

Olay, olgu

Fonetik

Ses bilgisi

Görece

Kişiden kişiye değişebilme durumu

Güdüm

İdare

Haiz

Bir şeyi elinde bulunduran, taşıyan

İçerik

Bir şeyin içerisinde bulunanların tümü, muhteva

İkilem

Çatışma, iki durumdan birini seçme

İlinti

İlgi, ilişki zorunluluğu

İma

Dolaylı, üstü kapalı anlatma

İmge

Hayal, hülya

İnan

İnanma işi

İndirgeme

Daha kolay, kısa, yalın hâle getirme

İrdelemek

Detaylıca incelemek

İroni

Alaylı söyleyiş, acıklı ve komik

İstidat

Yetenek, beceri, kabiliyet

İşlev

Görev, fonksiyon

İvedi

Acele,

Jest

El, kol veya baş ile yapılan uyumlu hareket

Kalburüstü

Önde olan, önemli, seçkin

Kanı

İnanç, düşünce

Kanıksamak

Alışmak

Kitle

İnsan topluluğu

Kriter

Ölçüt, kıstas

Kuram

Kanıtlanmamış, teori, soyut bilgi

Leyl, Şeb

Gece

Mağrur

Gururlu, kibirli

Melal

Can sıkıntısı, hüzün, dert

Mistik

Aklın erişemediği şey, gizemli

Motamot çeviri

Aslına bağlı kalınarak yapılan çeviri.

Muğlak

Anlaşılması güç

Müphem

Belirsiz

Müspet

Olumlu

Müstakbel

Olacak olan

Nicelik

Sayılabilen ölçülebilen, azlık, çokluk…

Nükte

İnce anlamlı, düşündürücü

Ödün

Taviz ve şakalı söz, espri

Özgün

Kendine has bir nitelik taşıyan, farklı, orijinal

Özlülük

Az sözle çok anlam ifade etme

Özümsemek

Herhangi bir şeyi benliğine yerleştirmek

Özveri

Fedakârlık

Payanda

Destek

Polemik

Ağız kavgası, sert tartışma

Realite

Gerçeklik

Sağduyu

Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği

Salık vermek

Öğüt vermek

Salt

Mutlak, yalnızca

Saptamak

Tespit etmek

Sav

İddia, tez

Simge

Sembol

Süreğen

Sürüp giden

Tasarı

Proje, plan

Teessür

Üzüntü

Tefrika

Bölüm

Tem

Tema

Tinsel

Ruhi, manevi

Tutarlılık

Çelişen fikirlerin olmaması

Yadsımak

İnkâr etmek

Yalaz

Alev

Yaratı

Eser, yapıt

Yazın

Edebiyat

Yazınsal

Edebî

Yazınsal yaratı

Edebî eser

Yetke

Otorite

Yetkin

Olgun, mükemmel

Yoğunluk

Yazıda birçok anlamın bir arada olması


  
Hazırlayan: Melih Özdamar
Bu uyarı bildirim kutusudur
İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Türkçe ve Edebiyat yönetimi.
Daha yeni Daha eski