Masal Nedir, Özellikleri Nelerdir ve Tarihi Gelişimi Nasıldır?➤ Masal Nedir? Tanımı ve Tarihçesi
Arapça "mesel" kelimesinden dilimize geçmiş olan ve Anadolu'da "masal" olarak kullanılan terim, Türk diyarlarında "ertegü, ertek, erteki, çöçak" gibi kelimelerle ifade edilmektedir. Sözlü edebiyat geleneğinin eski ve en önemli ürünlerinden olan masal türü çeşitli eserlerde şöyle tanımlanmaktadır:
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâyedir. Masal teriminin TDK üzerindeki anlamına bakacak olursak "Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür" şeklinde bir açıklamaya sahiptir.

Çeşitli görüşlere göre masalın kaynağının Hindistan olduğu ve masalların üç yolla batıya taşındığı ileri sürülmüştür. "Pançatantra" adlı eser Hindistan'daki en eski masal olarak bilinmektedir.
Edebiyatımızda Eflatun Cem Güney, "Masalcı Baba" olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Nâki Tezel, her ne kadar derleme olmasa da, masallar yazmıştır.

⧪ Pançatantra 
⧪ Binbir Gece Masalları
⧪ Binbir Gündüz Masalları
⧪ Grimm Masalları
⧪ Andersen Masalları
⧪ Perrault Masalları

➤ Edebî Türün Genel Özellikleri
➜ Anonim halk edebiyatı ürünüdür. 
    ➥ Yaratıcısı belli değildir. 
         ➥İlk söylendiği zaman belli değildir.
    ➥ Anlatıldığı yere göre özellikler gösterebilir.
    ➥ Bazı yer adları geçmesine rağmen bu yer adları gerçek değildir ya da uydurulmuştur.
         ➥ Bu yer adlarından Halep, İstanbul vb. mekânlar hep olağanüstüleştirilmiş mekânlardır ve hayal ürünüdürler.

➔ Masallarda zaman önemli değildir.
    ➥ Olaylar birdenbire gelişir.

➜ İnsanlığın binlerce yıllık deneyimlerini, arzu ve özlemlerini dile getirir. 
    ➥ En önemli özelliği olağanüstülükler taşımasıdır. 
    ➥ Büyü, Cin, Peri, Dev, Ejderha, Cadı, Zenci, Arap
    ➥ İnsanlar, yapmak isteyip de yapamadıklarını hayallerinde canlandırır.
        ➥ Bacı, padişah, padişahın oğulları, Keloğlan gibi tipler önemli görevler üstlenirler.
           ➥ Bu tipler, halkın saraya yönelik olan isteklerini de gerçekleştirirler. Örneğin Keloğlan padişahın kızıyla evlenir. Evlense dahi sarayda kalmaz ve köyüne döner. Aynı zamanda zekâyı da temsil eder.

➜ Hayvan masalları hariç diğer bütün masallar döşeme, gövde, sonuç bölümlerinden oluşur.

➜ Kalıplaşmış sözler vardır.
     ➥Her bölümde tekerlemeler yer alabilir.
         ➥ "Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik; bir varmış, bir yokmuş..."

➜ Masalların eğitici ve ders verici özellikleri vardır.
     ➥Ahlaki kavramlar yer alır ve iyi meziyetler güzelde, iyide, güçlüde; kusurlar ise çirkinde, kötüde ve zayıftadır.
     ➥Kişiler, yersiz ve adsız kişilerdir aslında.
     ➥ Kötüler cezalanır ve masal hep iyi bir sonla biter.
     ➥Anlatıcılarına masal anası ya da masal atası denilir.


İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
 Türkçe ve Edebiyat yönetimi.
Daha yeni Daha eski