Yedi Meşaleciler | PDF

YEDİ MEŞALECİLER (1928)

 • Cumhuriyet edebiyatının ilk topluluğu olan Yedi Meşaleciler, Beş Hececilere tepki olarak doğmuş ve “Ayşe, Fatma terennümü artık bitti.” demişlerdir.
 • Kendilerinden önce gelen şiir anlayışını “aynı vefasız sevgiliden başka bir şey bulamamak; dünün mızmız ve soluk hislerini terennüm etmek” olarak değerlendirmişlerdir.
 • Bu gruba isim olarak öncelikle “Pleiade, Ülker, Yedi Kollu Şamdan, Yedi Güneş, Yedi Ses, Yedi Veren Gülü, Yedi Yıldız, Yedi Dağın Çiçeği isimleri düşünülmüş ancak Sabri Esat Siyavuşgil’in Yedi Meşale ismi onaylanmıştır.
 • İlkeleri “daima yenilik, samimiyet, canlılık”tır.
 • Fransız sembolistleri örnek almışlardır.
  • Ancak bu imaj ve sembolleri bir ressam gibi düşünerek izlenimci bir yaklaşıma sahip olmuşlardır.
 • Saf şiir etkisindedirler.
  • Ölçü ve kafiyeye bağlıdırlar.
  • Heceyi tercih etmişlerdir.
  • En çok kullandıkları birim üçlüktür.
 • Amaçları taklitçilikten kurtulmaktır ancak Beş Hececilerin devamı olmaktan öteye gidememişlerdir.
  • Yenilik amaçları olmasına rağmen hiçbir yenilik getiremeden dağılmışlardır.
 • Kenan Hulusi Koray, topluluğun hikâyecisidir.
 • Ziya Osman Saba haricindekiler zamanla anlayışlarını değiştirmişlerdir.
 • Etkili olamamalarının ve uzun süreli olamamalarının sebebi harf devrimidir.
TEMSİLCİLERİ
Ziya Osman Saba Sabri Esat Siyavuşgil
Yaşar Nabi Nayır Kenan Hulusi Koray
Cevdet Kudret Solok Muammer Lutfi Bahşi
Vasfi Mahir Kocatürk KOD: ZiYaCı VeSiKaM


ZİYA OSMAN SABA

 • Mutluluk Şairi olarak tanınır.
 • Saf şiir anlayışının etkisindedir ve meşale topluluğunun en sadık şairidir.
 • İlk başlarda heceyle, kafiyeli şiirler yazarken sonraki dönemlerde serbest tarzı denemiştir.
  • Bütün şiir tekniklerini kullandı.
 • Kadere razı gelme, Allah’a tevekkül, aşk, doğa, ölüm, çocukluk özlemi gibi konuları işlemiştir.
  • Mümin bir kul portresi çizer.
 • Hikâyeleri anı türünü andırır.
Eserleri:
Şiir: Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak, Cümlemiz
Öykü: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul


YAŞAR NABİ NAYIR

 • Servetifünun dergisinden sonra edebiyatımızın en uzun soluklu dergisi olan “Varlık”ı çıkarmıştır.
  • Günümüzde de devam etmektedir.
 • 1979 Kültür Bakanlığı Ödülü almıştır.
Eserleri:
Şiir: Onar Mısra, Kahramanlar
Roman: Bir Kadın Söylüyor, Adem ile Havva
Hikâye: Sevi Çıkmazı
Tiyatro: İnkılap Çocukları, Köyün Namusu, Mete
İnceleme-Deneme: Nereye Gidiyoruz, Atatürkçülük Nedir?


CEVDET KUDRET SOLOK

 • Yedi Meşale şiir anlayışını pek devam ettirmemiş, edebiyat araştırmacılığına ve tarihçiliğine yönelmiş; okullar için ders kitapları yazmıştır.
  • Belirli bir dönem sonrasında toplumsal konulara yönelmiştir.
  • Bu süreçten önce yalnızlık ve özlem konularını işledi.
 • Orta Oyunu adlı eseri ile TDK Bilim Ödülü, Kalemin Ucu adlı denemesi ile de Sedat Simavi Vakfı Ödülü’nü almıştır.
Eserleri:
Şiir: Birinci Perde
Hikâye: Sokak
Roman: Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsınız, Süleyman’ın Dünyası
Tiyatro: Tersine Akan Nehir, Rüya İçinde Rüya, Danyal ile Sara, Kurtlar
Deneme: Dilleri Var Bizim Dile Benzemez


VASFİ MAHİR KOCATÜRK

 • Epik şiirleriyle tanınır.
  • Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde vatan, millet gibi kavramları işlemiştir.
 • Yalın, samimi bir üslubu vardır.
 • Düzyazı türüne yoğunlaşmıştır.
 • Edebiyat tarihçiliği ile bilinir.
Eserleri:
Şiir: Tunç Sesleri, Dağların Derdi, On İnkılap, Ergenekon, Bizim Türküler
Tiyatro: Yaman, Sanatkâr, On İnkılap
Edebiyat Tarihi: Yeni Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Tarihi


SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL

 • Empresyonizmin etkisindedir.
  • Hayal unsuruna önem vermiştir.
 • Şiiri bırakıp psikoloji, eğitim bilimleri gibi alanlara yönelmiştir.
  • Psikoloji profesörü olarak tanınır.
Eserleri:
Şiir: Odalar ve Sofalar
Çeviri: İki Başlı Kartal
İnceleme: İstanbul’da Karagöz, Karagöz’de İstanbul, Folklor ve Millî Hayat, Karagöz


KENAN HULUSİ KORAY

 • Topluluğun tek öykücüsüdür.
  • Küçük hikâye tarzını benimser.
  • İlk zamanlar bireysel öyküler yazsa da sonradan gerçekçi öyküler yazmıştır.
  • Cumhuriyet Dönemi’nde korku konulu hikâye yazan ilk kişidir.
  • Bahar Hikâyeleri’ndeki bazı öyküler buna örnektir.
Eserleri:
Öykü: Bir Yudum Su, Bahar Hikâyeleri, Bir Otelde Yedi Kişi, Son Öpüş
Roman: Osmanoflar,

MUAMMER LUTFİ BAHŞİ

 • Önce aruz, sonra hece daha sonra da serbest ölçüye yöneldi.
 • Edebiyat dünyasında pek başarılı olamadı.

Hazırlayan: Melih ÖZDAMAR
İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
 Türkçe ve Edebiyat yönetimi.

3 Yorumlar

Daha yeni Daha eski