Cumhuriyet Şiir Akımları Karma Denemesi (55 Soruluk) | PDF

Cumhuriyet Dönemi'nde ortaya çıkan Türk edebiyatının en zorlayıcı konularından biri de şiirdir. MEB testlerinden yola çıkarak karma bir deneme oluşturmayı hedefledik ve MEB sorularını bir araya getirerek derledik. Tüm şiir akımları deneme içinde yer almaktadır.

Bu deneme sayesinde hem Cumhuriyet şiirinin bütününe hâkim olacak hem de çıkabilecek soru tarzlarını öğrenmiş olacaksınız. İyi çalışmalar.

1.D 2.C 3.A 4.D 5.A 6.B 7.C 8.D 9.C 10.B 11.C 12.C 13.B 14.A 15.A 16.E 17.D 18.E 19.E 20.B 21.D 22.C 23.E 24.B 25.D 26.E 27.A 28.A 29.B 30.D 31.D 32.A 33.C 34.C 35.E 36.D 37.A 38.C 39.B 40.B 41.C 42.A 43.D 44.B 45.C 46.B 47.C 48.E 49.C 50.D 51.C 52.A 53.D 54.E 55.A


Sorular ODSGM'den alıntılanmıştır.
Bu içeriklerden hiçbir şekilde gelir elde edilmemektedir.
Daha yeni Daha eski