İntak (Konuşturma) Sanatı Nedir?


İnsan dışındaki varlıkların insan niteliği kazanarak söz söylemesi sanatına denir.
İntak sanatının en çok kullanıldığı yerlerden biri de fabllardır.

İntak sanatının geçerli olabilmesi için varlığın, bir söz söylemesi şarttır. Aksi takdirde bu sadece teşhis (kişileştirme) olur.

Örnek 1
Ey benim sarı tamburam
Sen ne için inilersin?
"İçim oyuk, derdim büyük
Ben anunçin inilerim."

Örnekte sarı tambura bir çalgıdır. Bu çalgının söylediği sözler intak sanatına örnektir.

Örnek 2
Sordum sarı çiçeğe:
Annen baban var mıdır?
Çiçek eydur: "Derviş baba
Annem, babam topraktır."

Örnek 3
Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Böyle emreylemiş Çalap
Derdim vardır inilerim

Hazırlayan: Melih Özdamar
İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
 Türkçe ve Edebiyat yönetimi.
Daha yeni Daha eski