Edebiyat Nedir? Kökeni, Tanımı Nelerdir?


Edebiyat terimi TDK üzerinde Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın (II), gökçe yazın olarak ele alınmaktadır. edebiyatveturkcecom yönetimi olarak edebiyat kelimesi şöyle tanımlanır: Duygu ve düşüncelerin, çeşitli söz sanatlarıyla bir bedene büründürülerek okuyucuya ya da dinleyiciye aktarılması işidir.

➧ Kelime kökeni ve farklı tanımlar hakkında
Edebiyat kelimesi köken olarak Arapçaya dayanır. Bu kelime adb kökünden türetilmiştir. Kelime tanımı olarak görgü, terbiyeyi karşılar ve bir başka tanım olarak da yaşam tarzına ilişkin hikâye ve gözlemlerden oluşan anlamına gelir. Edeb kelimesi, adab kelimesinin çoğullanmış hâlidir. 

Edebiyat kelimesi Türk yazınında ilk olarak İbrahim Şinasi tarafından kullanılmıştır. Edebiyat kelimesinin tanımı için uzun bir zaman dilimi ele alınabilir. Platon, edebiyat için "Genel olarak hayatın birer yansımasıdır." yorumunu yapmıştır. Yine Stendhal, edebiyat kelimesi için "Yol üzerinde gezdirilen bir aynadır." tanımını uygulamıştır. İngiliz edebiyat eleştirmeni Terry Eagleton “Sağlam ve değişmez değerleri olan ve birtakım ortak özellikleri paylaşan eserler anlamında bir edebiyat tanımı olamaz” yorumunu yapmıştır.

Yine edebiyatımızda büyük bir yer edinmiş olan Hacı Bektaş Veli ise daha tasavvufi bir tanımlama ile karşımıza çıkmaktadır. Edebiyat kelimesi, Arapça köken olarak أدب kök harflerini kendi içerisinde barındırır. Hacı Bektaş Veli bu harflerden yola çıkarak şöyle bir tanımlama yapmıştır:

أ (Elif) > Eline
د (Dal) > Diline
ب (Be) > Beline sahip çık.

Görüldüğü gibi oldukça anlamlı bir tanımlama yapmıştır Hacı Bektaş Veli. Tasavvuf ilminin vermiş olduğu yegâne sözcük hazinesiyle edebiyat kelimesi üzerine en etkili tanımlardan birini vermiştir.


İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
 Türkçe ve Edebiyat yönetimi.

3 Yorumlar

Daha yeni Daha eski