Şuküfe Nihal Başar Kimdir, Edebî Kişiliği ve Hayatı Hakkındaki Bilgiler Nelerdir?

1896 İstanbul Yeniköy’de dünyaya gelmiştir. Annesi Nazire Hanım, soy olarak Fatih’in baş ressamı Nakkaş Mehmet Efendi’ye dayanır. Babası Miralay Ahmet Bey ise Sultan V. Murad’ın başhekimi Emin Paşa’ya dayanır. Soylu bir aileden gelmiştir. Babasının görevlerinden dolayı farklı yerlerde okumak zorunda kalmıştır. İlk öğrenimini özel hocalarla ve çeşitli okullarda başlamıştır. Ortaokulu Şam’da okudu, Selanik’te özel bir okulda devam etti. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. 1916 yılında İnas Daralfünunu’na(Kadın Üniversitesi) girdi. İlk üç yılını edebiyat bölümünde son senesini ise coğrafya bölümünde okudu. Burada ilk eşi politikacı Ahmet Hamdi Bey ile tanıştı. Buradan mezun olarak Darülfünun’dan mezun olan ilk kadın unvanını aldı. Kurtuluş Savaşı’na destek çıktı. Fatih Mitingi’nde halka hitap etmiş, milli bilinci uyandırmaya çalışmıştır. Eşiyle beraber Anadolu’ya geçmiştir. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Uzun yıllar İstanbul Kız Lisesi’nde coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Renkli bir kişiliğe sahiptir. Devrinde saygı ve sevgi gören bir şair-öğretmendir. Nazım Hikmet, Faruk Nafiz Çamlıbel, A. Kutsi Tecer ve Osman Fahri gibi devrin şairleri ona aşık olmuşlardır. Faruk Nafiz ile aralarında bir aşk geçtiği rivayet edilmiştir. 1953 yılında emekliliğe ayrıldı. 1965’te huzurevine yerleşti. 1973’te İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.


EDEBİ KİŞİLİĞİ
Sanata küçük yaşlardan beri ilgi duymuştur. O dönemin şairleri gibi oda Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli edebiyat akımı arasında bocalanmıştır. Mezun olduğu yıl yayımladığı eseri “Yıldızlar ve Gölgeler” adlı eseri Tevfik Fikret’in etkisi görülmekte ve Servet-i Fünun şiire uygun örnekler vermiştir. İlk yıllarında aruzla yazmış, “Hazan Rüzgarları” adlı eseriyle aruza veda etmiş, hece ölçüsüyle yazmaya başlamıştır. Heceye geçtikten sonra Milli edebiyat zevk ve anlayışıyla yazmaya devam ettirmiştir.

Varlık, Çınaraltı, Şadırvan, Aydabir, Güneş gibi dergilerde şiirleri yayınlanmıştır. Başlangıçta romantik şiirler yazarken sonra sosyal konulara ve kadın sorunlarına yönelmiştir. Eserlerinin konusu genellikle kadın, yurt sorunları ve aşktır. Şiirlerinde lirizm ve kadınsı bir içtenlik dikkat çeker. Eserlerinin genelinde de kadınsı bir yaklaşım sergilemiştir. Şiir dışında gezi yazısı, roman ve öykü türlerinde de eserler vermiştir. İlk öyküsü “Tevekkülün Cezası”, ilk romanı ise “Renksiz Istırap”tır. Romanları teknik yönden başarılıdır. Kahramanlarını, genellikle kadınlardan seçmiştir. Kadınların dünyasına inmeyi başarmıştır. Eserlerinde yalın ve saf bir Türkçe kullanmaya özen göstermiştir. İçten ve sevimli bir tarzı vardır. Özgün bir tarz oluşturmuştur. Kendinden sonraki nesli etkilemiştir. İnce ve hassas bir kalbe sahiptir.

Eserlerinde kadının çalışmasının önemi, ekonomik açıdan ve üretkenliğin insan yaşamına olumlu etkileri açısından sık sık vurgular. Yaşamındaki renklilik sanatında da görülür, çok yönlüdür. Hülya Argunşah onun için “Milli romantizmden sosyal realizme uzanan sosyal temli şiir macerası vardır.” der.

ESERLERİ

Şiir:
Yıldızlar ve Gölgeler(aruzla)
Hazan Rüzgarları
Gayya
Su
Sıla Yolları
Sabah Kuşları
Yerden Göğe
Şiirler(ölümünden sonra)

Roman:
Renksiz Istırap
Çöl Güneşi
Yalnız Dönüyorum
Çölde Sabah Oluyor
Öykü:
Tevekkülün Cezası

Gezi:
Finlandiya
Domaniç Dağlarının Yolcusu


Gözyaşlarıyla ördüm 
Saçımın örgüsünü; 
Bir ağızdan söyledik 
Ayrılık türküsünü..

Gün battı bir taraftan 
Bir yanda onun yüzü; 
Hayatımın gündüzü. 
O son günle kapandı

Yolculuk rüzgar gibi, 
Dağ dağ savurdu beni; 
Ayrılık bir cehennem, 
Yaktı, kavurdu beni.


Hazırlayan: Ramazan Direkçi
KAYNAKÇA:
Hülya Argunşah, Bir Cumhuriyet Kadını: Şükufe Nihal Başar
Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
Ferit Ragıp Tuncor, Türk Kadın Şairlerimizden Şükufe Nihal Başar
İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
 Türkçe ve Edebiyat yönetimi.
Daha yeni Daha eski