Türk Halk Edebiyatı Genel Özellikleri | PDF


Türk edebiyatı adına çalışmaların Türkiye’deki öncüleri Ziya Gökalp, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Fuat Köprülü olmuştur. Elbette Pertev Naili Boratav, Şükrü Elçin de bu konuda yeni dönem öncüleri olmuştur.
Türk Halk Edebiyatına ait diğer konuları incelemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:
🔰 Halk edebiyatı, kaynağını halktan alır. Bu nedenle gelenekseldir. 
 • Kaynağını halktan aldığı için;
 • Dili, düşünce yapısı, şekli daha doğaldır.
 • Millî nazım birimi dörtlük ve millî ölçü olan hece ölçüsü kullanılmıştır. (Aruza yönelenler de vardır.) Bunlarla beraber millî uyak olan yarım kafiye de kullanılmıştır. (Öteki uyak/ayaklara da yer verilmiştir.)
 • Doğaçlama söylemler önemlidir.
 • Ürünler, halkın ortak değerleri olmuştur.
 • Ürünler, halkın ortak değerleri olduğu için genellikle anonimdir.
 • Anonimleşmiş olması, eserlerin kulaktan kulağa aktarılmasına neden olmuştur ve varyantlar (farklı versiyonlar) ortaya çıkmıştır.
 • Dili oldukça sade ve anlaşılırdır.

🔰 Divan edebiyatına göre daha somut yapısı vardır.
 • Somut bir yapısı varsa;
 • Şairler, genellikle gördükleri bir şey üzerine şiirlerini söylemişlerdir.
 • Mesela aşk şiiri varsa şair çeşme başında bir güzel görmüştür ya da uçan bir kuş görmüşse buna dair bir doğa şiiri söylemiştir.
 • Aşk, kahramanlık, sevgi, tabiat, ölüm, gurbet, edep gibi halkın başından geçen şeyler ele alınmıştır.

🔰 Ezgiler ön plandadır.
 • Ezgiler varsa;
 • Musikinin önemli bir yeri vardır.
 • Sazın önemi büyüktür.
 • Kulak için kâfiye ön plandadır.
 • Şiirler genellikle “cönk” adı verilen uzunlamasına defterlerde toplanır. Bunlara halk arasında sığır dili, dana dili de denilmektedir


İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır.
Türkçe ve Edebiyat yönetimi.

Daha yeni Daha eski