facebook groups   google play

Sözcük Türleri

Türkçede sözcükler bulundukları yere göre anlam ve görev kazanmaktadır. Bu nedenle bir kelime için sabit olarak belirli bir görev belirlemektense o kelimenin cümle içerisindeki mânâsını ve görevini kavrayabilmek daha olumlu olacaktır.

Türkçede sözcükler, bulundukları görev bakımından sekiz türe ayrılır:
 1. İsim
 2. Sıfat
 3. Zamir
 4. Zarf
 5. Fiil
 6. Edat
 7. Bağlaç
 8. Ünlem
Bu gruplaşma da elbette kendi içerisinde iki ana gruba ayrılır. Bu ana gruba ayrılmanın temeli de aldıkları eklerin farklı olmasıdır.
 1. İsim soylu sözcükler
  1. Anlamlı olanlar: İsim, sıfat, zamir, zarf
  2. Anlamsız olanlar: Edat, bağlaç, ünlem 
 2. Fiil soylu sözcükler
Konu Başlıkları
➤ İsimler
➤ Sıfatlar
➤ Zamirler
➤ Zarflar
➤ Fiilimsiler


NOT: Diğer konular eklenecektir.

İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır.
Türkçe ve Edebiyat yönetimi.